Przejdź do treści

Menu główne:

Liga zadaniowa

Uczniowie
Regulamin
Konkursu Matematycznego "LIGA ZADANIOWA"  rok szkolny 2018/2019
8. Terminy poszczególnych etapów:
I etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 15.10.2018r.
    termin oddania rozwiązanych zadań – 31.10.2018r.
II etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 10.12.2018r.
    termin oddania rozwiązanych zadań – 21.12.2018r.
III etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 11.02.2019r.
    termin oddania rozwiązanych zadań – 28.02.2019r.
IV etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 01.04.2019r.
    termin oddania rozwiązanych zadań – 15.04.2019r.
Finał – maj 2019r.
9. Prosimy też, aby każda praca uczniowska posiadała w nagłówku:
·   kod ucznia, nadawany przez nauczyciela opiekuna,
·   nazwę szkoły,
·   klasę,
·   nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia.
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V i VI
2. Organizatorzy: Magdalena Strymer, Mariola Waloszek
3. Cele konkursu to:
· Podniesienie poziomu nauczania matematyki.
· Praca z uczniem zdolnym
· Przygotowanie do innych konkursów matematycznych - KANGUR, konkursy przedmiotowe kuratoryjne
· Rozwijanie zainteresowań matematycznych i wzrost umiejętności rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności
4. Konkurs składa się z 4 etapów i finału. Każdy etap polega na rozwiązaniu
4 zadań, za rozwiązanie których można uzyskać łącznie 12 punktów.
5. Zadania do każdego etapu uczniowie mogą uzyskać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku.
6. Rozwiązane zadania uczniowie w określonym terminie dostarczają do nauczyciela uczącego matematyki w danej klasie.
7. Wyniki każdego etapu będą podawane każdorazowo  na  stronie internetowej szkoły.
Z A D A N I A

Etap II klasy 6                                                 wyniki

Etap I klasy 6                                                  wynikiEtap II klasy 5                                                wyniki
       
Etap I klasy 5                                                 wyniki

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego