Przejdź do treści

Menu główne:

Liga zadaniowa

Uczniowie
 
Regulamin
 
Konkursu Matematycznego "LIGA ZADANIOWA"
 
rok szkolny 2018/2019
 
 
1.      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V i VI
 
2.      Organizatorzy: Magdalena Strymer, Mariola Waloszek
 
3.      Cele konkursu to:
 
·         Podniesienie poziomu nauczania matematyki.
 
·         Praca z uczniem zdolnym
 
·         Przygotowanie do innych konkursów matematycznych - KANGUR, konkursy przedmiotowe kuratoryjne
 
·         Rozwijanie zainteresowań matematycznych i wzrost umiejętności rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności
 
4.      Konkurs składa się z 4 etapów i finału. Każdy etap polega na rozwiązaniu 4 zadań, za rozwiązanie których można uzyskać łącznie 12 punktów.
 
5.      Zadania do każdego etapu uczniowie mogą uzyskać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku.
 
6.      Rozwiązane zadania uczniowie w określonym terminie dostarczają do nauczyciela uczącego matematyki w danej klasie.
 
7.      Wyniki każdego etapu będą podawane każdorazowo  na  stronie internetowej szkoły.
 
8.      Terminy poszczególnych etapów:
 
I etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 15.10.2018r.
 
          termin oddania rozwiązanych zadań – 31.10.2018r.
 
 
II etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 10.12.2018r.
 
          termin oddania rozwiązanych zadań – 21.12.2018r.
 
 
III etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 11.02.2019r.
 
          termin oddania rozwiązanych zadań – 28.02.2019r.
 
 
IV etap: zadania umieszczone na stronie internetowej szkoły – 01.04.2019r.
 
          termin oddania rozwiązanych zadań – 15.04.2019r.
 
 
Finał – maj 2019r.
 
9.       Prosimy też, aby każda praca uczniowska posiadała w nagłówku:
 
·         kod ucznia, nadawany przez nauczyciela opiekuna,
 
·         nazwę szkoły,
 
·         klasę,
 
·         nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego