Przejdź do treści

Menu główne:

Grudzień

Aktualności
ERASMUS+ w SP5
Od listopada 2016 roku do grudnia 2017 roku w naszej szkole był realizowany projekt
pt. "Knowledge of foreign languages and cultures makes us feel as an integral part of this world". Wniosek został złożony w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+. Projekt uzyskał akceptację FRSE i został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Autorkami projektu były panie Sylwia Kulesza i Arleta Sołtysiak – nauczycielki języka angielskiego oraz pani Elżbieta Pacześna nauczycielka języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolnej. Koordynatorem projektu odpowiedzialnym za kontakt z AN była pani Sylwia Kulesza. Wszystkie panie zgodnie twierdzą, iż podstawą sukcesu w nauczaniu języków obcych jest ciągła praca samokształceniowa, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań oraz umiejętności dostosowywania metod pracy do różnych grup wiekowych
i zróżnicowanych pod względem charakteru grupy i zainteresowań. Głównym celem projektu było podniesie jakości pracy szkoły
w zakresie nauczania i popularyzacji języków obcych oraz podniesienie kompetencji językowych i kreatywności nauczycieli języków obcych podniesienie poziomu językowego uczniów i nauczycieli. Ponadto upowszechniania świadomości różnych społeczeństw
i kultur wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie idei zjednoczonej Europy, tworzenie nowatorskich programów i wprowadzenie rozwiązań i metod motywujących uczniów do dalszego kształcenia, szerszego wykorzystania technologii informacyjnej na wszystkich przedmiotach, jak też rozwój kompetencji społecznych nauczycieli i uczniów. Środkiem do osiągnięcia powyższych celów był udział nauczycielek w mobilnościach zagranicznych i uczestnictwo w dwutygodniowych kursach metodyczno językowych dla nauczycieli języków obcych. W styczniu 2017 roku pani Elżbieta Pacześna brała udział w kursie metodyczno językowym dla nauczycieli języka niemieckiego organizowanym przez ActiLingua Academy Vienna w Austrii. W kwietniu pani Sylwia Kulesza uczestniczyła w kursie językowo metodycznym „Language, Methodology and Culture” organizowanym przez English Language Centre w Brighton w Wielkiej Brytanii, a w sierpniu 2017 w kursie organizowanym przez English In York w York`u w Wielkiej Brytanii. Pani Arleta Sołtysiak brała udział w kursie „English In the Primary Classroom” organizowanym przez English Language Centre w Brighton w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 r. Udział w szkoleniach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka jest najlepszym wzorem poprawnej wymowy, intonacji, akcentu,  co jest niezwykle ważne dla nauczyciela języka obcego. Ponadto jest to doskonały sposób lepszego poznania kultury, historii oraz tradycji kraju danego obszaru językowego. Mieszkanie
u rodzin angielskich i austriackich pozwoliło z kolei poznać zwyczaje i codzienne rytuały panujące w przeciętnej rodzinie angielskiej czy austriackiej. Uczestnictwo w kursach w międzynarodowym gronie składającym się z nauczycieli języków obcych z innych europejskich krajów dało również możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w nauczaniu języków.
Udział w mobilnościach wpłynął na wzrost kompetencji językowych i zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji społecznych wśród nauczycieli. Mamy nadzieję, że przełoży się to również na zwiększenie motywacji do nauki języków obcych wśród uczniów, jak też przyczyni się do budowania postaw proeuropejskich i otwartości na inne kultury.
Najładniejsza kartka świąteczna
Dnia 23.12.2017 roku rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Do konkursu zgłoszono 43 prace. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać kartkę w dowolnym programie graficznym, nawiązującą do tradycji świąt Bożego Narodzenia.
Jury brało pod uwagę samodzielność (brak gotowych elementów), staranność, trudność wykonania, a także nawiązanie do świąt Bożego Narodzenia. Wybór nie był łatwy.
I miejsce Oliwia Tokarska kl. 5c,  Nikola Kostrzewa kl. 3d
II miejsce Anna Ostrzeszewska kl. 5a
III miejsce Natalia Siwczyńska kl. 3d
wyróżnienie Wiktoria Pecyna kl. 4a

KONKURS   KOLĘD
Dnia 20 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej Nr 5 w Turku odbył się KONKURS KOLĘD pod hasłem WITAMY JEZUSA NARODZONEGO.  Uczniowie z klas 4-6 zaprezentowali się w śpiewaniu i graniu utworów świątecznych. Mogliśmy usłyszeć kolędy, pastorałki oraz piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.
W konkursie wzięło udział 14 solistów. Jury w składzie: p. dyr Lidia Bednarczyk,
p. Agnieszka Piąstka, p. Małgorzata Dziurdzińska oraz p. Violetta Pabich następująco oceniło ich wykonania:
W kategorii instrumentalnej:
I miejsce Anna Białczak kl. 5a – flet poprzeczny
II miejsce Klaudia Szulc kl. 6e – flet poprzeczny
III miejsce Wiktor Pacześny kl. 4c – keyboard
Wyróżnienie: Tymoteusz Smak kl. 5c – gitara
W kategorii wokalnej:
I miejsce Nikola Świerczyńska kl. 5c
II miejsce Martyna Siwczyńska kl. 5c
III miejsce Gabriela Pantachowicz kl. 6b
Wyróżnienie: Wiktoria Pilarczyk kl. 4e
Konkurs kolęd zorganizowały i przeprowadziły:
Agnieszka Piąstka i Małgorzata Dziurdzińska.
 "HIV- to musisz wiedzieć" – debata w SP 5
„HIV- to musisz wiedzieć”- pod takim hasłem 5 grudnia odbyła się debata poświęcona problematyce AIDS.  Dyskusję nt. choroby XXI wieku poprowadzili uczniowie klasy III a gimnazjum. Gimnazjaliści  przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne, mówiące o sytuacjach ryzykownych, które mogą spowodować zakażenie wirusem HIV. Mity i fakty nt. AIDS/HIV przybliżyły wszystkim problem, z którym stykają się dziś szczególni młodzi ludzie.
To właśnie w młodym wieku  często dochodzi do nieprzemyślanych decyzji związanych z podejmowaniem współżycia lub braniem narkotyków. Uczniowie żywo dyskutowali, jak zachować się w codziennym życiu, aby nie zostać ofiarą AIDS. Debatę poprowadzili uczniowie: Martyna Mazurek, Martyna Wypiór, Daria Calak, Wiktoria Brzeziecka i Patryk Jaśkiewicz.
Z problemem AIDS uczniowie mogli zapoznać się wcześniej dzięki wystawie wizualnej , przygotowanej w ramach „Tygodnia dla zdrowia”. Inicjatorkami debaty były pedagog M. Bulska i nauczyciel biologii M. Koch.
 Festyn rodzinny „Zdrowie pod choinkę”
ph. „Dziś z rodziną świętujemy, zdrowe życie promujemy”
 
           Dnia 7 grudnia br. podczas corocznego festynu rodzinnego uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy
i przyjaciele Szkoły pogłębiali wzajemne relacje, promując zdrowie w holistycznym ujęciu. Jak zawsze akcent w tym dniu postawiono na aktywność fizyczną, żywność bez konserwantów, atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, dzielenie się swoimi zainteresowaniami, talentami i oczywiście miłą atmosferę, wpływającą na zdrowie psychiczne.
           Klasowym przedświątecznym stoiskom towarzyszyły liczne atrakcje, m.in. loteria fantowa, bicie rekordu w ilości osób skaczących przez skakanki, rodzinny turniej tenisa stołowego, tour de zdrowie, rodzinna ścieżka zdrowia dla klas III, kiermasz książek, pokaz KYUKUSHIN KARATE oraz stoisko Policji z alkogoglami.
           Środki zebrane podczas festynu zostały przeznaczone m.in. na wsparcie dwóch osób potrzebujących, pomoc dzieciom w Syrii, akcję WOŚP.
           Dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie!
                                                                                                         Dyrekcja
oraz koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie:
Romualda Mikuła i Izabela Matusiak
Mikołajki,  Mikołajki, święto dzieci
Tak jak wszędzie, tak i w Szkole Podstawowej nr 5 świętowaliśmy 6 grudnia Mikołajki. Zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci i Młodzieży.
Uczniowie kl. III f w pięknych strojach mikołajkowych zaprezentowali inscenizację, na którą składały się wiersze i piosenki.
Gościem uroczystości był burmistrz Jerzy Kurzawa, który przybył do dzieci z życzeniami i wielką torbą słodkości.
Radości i zadowolenia ze strony dzieci nie było końca, gdy pojawił się Mikołaj z prezentami. Każde dziecko było uśmiechnięte i szczęśliwe.
Na realizację uroczystości pozyskano fundusze z budżetu Gminy Miejskiej Turek, od firm z Turku oraz od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5.
Wszystkim zaangażowanym osobom prezes stowarzyszenia – Elżbieta Trawczyńska
i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 bardzo dziękują.
Wyróżnienie dla Alicji!
W dniu 5 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Miłaczewie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu  na prezentację multimedialną
„Jestem cyberrozsądny”.
Wyróżnienie otrzymała Alicja Pawlak – z klasy 6C ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Turku. Laureaci konkursu multimedialnego przedstawili swoje prezentacje. Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do obejrzenia prac plastycznych.
                                     Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
DZIEŃ GÓRNIKA” W NASZEJ SZKOLE
Barbórka- tradycyjne święto górnicze, obchodzone jest 4 grudnia, w dniu św. Barbary- patronki górników. Z tej okazji dnia 5 grudnia na auli naszej szkoły odbył się uroczysty apel dla klas I-III, na którym gościł górnik z Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”. Apel przygotowała klasa IF pod kierunkiem wychowawczyni: P. Marzanny Kmieć.
Uroczystość rozpoczęła się występami „pierwszaków”. Wystąpili oni we własnoręcznie wykonanych galowych czapkach górniczych i wiankach. Zaprezentowali wiersze o górnikach i ich trudnej pracy: „Tam pod ziemią”, „Praca górniczej rodziny”, „Barbara patronką jest górników”, „Górnicza czapka”, „Na dzień górnika”, „Praca górnika”. Wiersze przeplatane były znanymi tradycyjnymi piosenkami związanymi z górniczym świętem: „Dzieweczki ze Śląska”, „Poszła Karolinka”, oraz tańcem śląskim „Grozik”. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami widowni.
Na zakończenie apelu zaproszony górnik otrzymał wraz z wiązanką kwiatów świąteczne życzenia. Gość opowiedział zebranym uczniom o swojej codziennej pracy w kopalni węgla brunatnego, a także ciekawostki dotyczące galowego stroju górnika. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z panem górnikiem.
Miłym akcentem było wręczenie klasom I-III słodkiego poczęstunku od Kopalni Węgla Brunatnego w Turku.
Marzanna Kmieć
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego